Thông báo mở lớp

chip6789's Recent Activity

 1. chip6789 đã đăng chủ đề mới.

  h61mxe foxcon

  ok

  Diễn đàn: BIOS

  12/7/17
 2. chip6789 đã đăng chủ đề mới.

  h61m-k

  ok

  Diễn đàn: BIOS

  12/7/17
 3. chip6789 đã đăng chủ đề mới.

  ga-h61m-ds2 rev 3.0

  ok

  Diễn đàn: BIOS

  12/7/17
 4. chip6789 đã đăng chủ đề mới.

  ga-h61m-ds2 rev 3.0

  ok

  Diễn đàn: BIOS

  12/7/17
 5. chip6789 đã đăng chủ đề mới.

  ga-p55-ud3l rev 2.3 bios

  abc

  Diễn đàn: BIOS

  12/7/17
 6. chip6789 đã đăng chủ đề mới.

  ga-b75m-d2v rev 1.0 bios

  abc

  Diễn đàn: BIOS

  12/7/17
 7. chip6789 đã đăng chủ đề mới.

  g41mt s2pt rev 2.1 bios

  abc

  Diễn đàn: BIOS

  12/7/17
 8. chip6789 đã đăng chủ đề mới.

  dh61ww bios

  abc

  Diễn đàn: BIOS

  12/7/17