Thông báo mở lớp

phantanvu's Recent Activity

  1. phantanvu đã đăng chủ đề mới.

    bệnh lạ ae nghiên cuu main asus p7h55v gắn card test main mới chạy được

    bệnh lạ ae nghiên cuu main asus p7h55v gắn card test main( card test main pciex 1) mới chạy được khong gắn main quay fan khong hinh

    Diễn đàn: sửa chữa main Asus ........

    6/12/18 lúc 10:19 PM