Thông báo mở lớp

taman's Recent Activity

  1. taman đã trả lời vào chủ đề Ga-Z77-DS3H mất nguồn CPU.

    chưa có ai gặp bệnh này ah

    7/17/18 lúc 3:46 PM
  2. taman đã trả lời vào chủ đề ECS H61H2-MV mất vcore.

    không ai giúp mình sao?

    7/17/18 lúc 3:45 PM