1 - Xác định IC cần tra cứu và đọc số IC, nếu là IC dao động nguồn chúng có các đặc điểm:

  • Hình vuông, nhỏ 4 hàng chân hoặc IC nhỏ hai hàng chân.
  • Đứng gần các đèn Mosfet hoặc cuộn dây.
  • Để đọc số IC bạn cần sử dụng kính núp để phóng to lên.
  • Số IC thường ở dòng trên cùng và bao gồm phần chữ và phần số đi liền.
    Ví dụ: MAX1631 thì MAX là phần chữ, 1631 là phần số.

    Hướng dẫn tra cứu các loại IC dao động nguồn và xạc trên máy LAPTOP.


2 - Vào trang này và bấm Ctrl + F (bấm phím Ctrl cộng với phím F) sau đó bạn nhập số IC
vào ô tìm kiếm Find rồi Enter, các linh kiện tím thấy sẽ được tô mầu vàng.
- Chức năng của IC được ghi ở bên phải:
Ví dụ MAX1631 có chức năng là " Nguồn cấp trước", MAX1845 có chức năng là "Nguồn thứ cấp"
MAX1844 có chức năng là "Nguồn VCORE"
- Nếu bạn muốn tra cứu chi tiết chân IC thì bạn kích vào số IC ở cột bên phải , cột " Tra cứu"
Các IC dao động của nguồn cấp trước
Ký hiệu Chức năng Tra cứu MAX1631MAX1632
MAX1634
MAX1635
MAX1901
MAX1902
MAX1977
MAX1999
MAX17020
MAX17003
MAX51120
MAX8734
MAX8744
LTC3728
ISL6236
ISL6237
ISL62392
RT8203
RT8206
TPS51020
TPS51120
TPS51221
TPS5122
TPS5120
TPS51125
SN0608098
SC1403MAX1631 MAX1632
MAX1634
MAX1635
MAX1901
MAX1902
MAX1977
MAX1999
MAX17020
MAX17003
MAX51120
MAX8734
MAX8744
LTC3728
ISL6236
ISL6237
ISL62392
RT8203
RT8206
TPS51020
TPS51120
TPS51221
TPS5122
TPS5120
TPS51125
SN0608098
SC1403


Các IC dao động của nguồn thứ cấp.
Ký hiệu Chức năng Tra cứu ADP3209ADP32090091
APW7057
MAX1540
MAX1541
MAX1549
MAX1714
MAX1715
MAX1844
MAX1845
MAX1992
MAX1993
MAX8550
MAX8632
MAX8717
MAX8734
MAX8743
MAX8776
MAX8778
NCP5214
LM358
LTC1778
ISL6225
ISL6227
ISL6228
ISL6263
ISL6268
ISL6269
ISL88550
SC411
SC412
SC413
SC415
SC450
SC470
SC471
SC480
SC483
SC486
SC488
SC1470
SC1474
SC1480
SC1485
SC1486
SN0508073
TPS5130
TPS51116
TPS51117
TPS51124
TPS51483
TPS51511
FAN5234
RT8202
RT8204
OZ8119
OZ813
OZ824
VT321
VT351
VT451


ADP3209 ADP32090091
APW7057
MAX1540
MAX1541
MAX1549
MAX1714
MAX1715
MAX1844
MAX1845
MAX1992
MAX1993
MAX8550
MAX8632
MAX8717
MAX8734
MAX8743
MAX8776
MAX8778
NCP5214
LM358
LTC1778
ISL6225
ISL6227
ISL6228
ISL6263
ISL6268
ISL6269
ISL88550
SC411
SC412
SC413
SC415
SC450
SC470
SC471
SC480
SC483
SC486
SC488
SC1470
SC1474
SC1480
SC1485
SC1486
SN0508073
TPS5130
TPS51116
TPS51117
TPS51124
TPS51483
TPS51511
FAN5234
RT8202
RT8204
OZ8119
OZ813
OZ824
VT321
VT351
VT451


Các IC dao động của nguồn VCORE
Ký hiệu Chức năng Tra cứu ADP3203
ADP3205
ADP3207
ADP3208
MAX1532
MAX1544
MAX1545
MAX1546
MAX1532
MAX1844
MAX8736
MAX8760
MAX8770
MAX8771
MAX8774
MAX8786
MAX8796
MAX1711
MAX1717
MAX1718
MAX1907
MAX1987
LTC3728
LTC3735
ISL6217
ISL6218
ISL6219
ISL6247
ISL6248
ISL6265
ISL6266
ISL6260
ISL6261
ISL6262
ISL6559
SC451
SC452
SC454
SC1474
SC1476
OZ826
VT1311ADP3203
ADP3205
ADP3207
ADP3208
MAX1532
MAX1544
MAX1545
MAX1546
MAX1532
MAX1844
MAX8736
MAX8760
MAX8770
MAX8771
MAX8774
MAX8786
MAX8796
MAX1711
MAX1717
MAX1718
MAX1907
MAX1987
LTC3728
LTC3735
ISL6217
ISL6218
ISL6219
ISL6247
ISL6248
ISL6265
ISL6266
ISL6260
ISL6261
ISL6262
ISL6559
SC451
SC452
SC454
SC1474
SC1476
OZ826
VT1311


Các IC dao động của mạch xạc
Ký hiệu Chức năng Tra cứu ADP3806
ADP3808
MAX1908
MAX1909
MAX8731
MAX8765
MAX1772
MAX1535
MAX1645
MAX8724
MAX8725
MB3878
MB3887
MB39A119
MB39A126
MB39A132
BQ24703
BQ24720
BQ24721
BQ24740
BQ24745
BQ24751
ISL6251
ISL6255
ISL6256
ISL8873
ISL88731
OZT01J05
OZ862
OZ8604ADP3806
ADP3808
MAX1908
MAX1909
MAX8731
MAX8765
MAX1772
MAX1535
MAX1645
MAX8724
MAX8725
MB3878
MB3887
MB39A119
MB39A126
MB39A132
BQ24703
BQ24720
BQ24721
BQ24740
BQ24745
BQ24751
ISL6251
ISL6255
ISL6256
ISL8873
ISL88731
OZT01J05
OZ862
OZ8604
Bài viết cùng chủ đề