in tét trên máy thì ngon lành chỉ mỗi tội là nhận fax hay copy hay bị kẹt giấy, kẹt cuộn tờ giấy tròn trong ống sấy. các pro hướng dẫn cách khắc phục.
Bài viết cùng chủ đề