mình đang cày con này đo đạc thì chỉ thấy có nguồn 3.3v vẫn kích được nguồn nhưng mất nguồn 5v. dò một lúc thì phát hiệt lỗi u62 nhưng không thể kiếm đâu mà thay cả các đơn vị bán linh kiện. anh em nào có con này để mình một con tên em nó là
ISL 62392 HRTZ
Bài viết cùng chủ đề