Tình hình là mình mới nhận em LENOVO 3000 G410 mở máy lên chạy bình thường, Nhưng bị lỗi ko xạc pin dc. Đền xanh báo xạc vẫn nhấp nháy. Biểu tượng báo sạc trong win vẫn hiển thị. Dùng máy cấp nguồn hiện dòng thì thấy máy ko ăn dòn (chưa mở nguồn, nếu sac pin thì ăn dòng khoảng 2.0A trở lên). Tiến hành bung máy ra kiểm tra:
- Mạch sac đã có dấu khò hàn
- Đo kiểm tra thấy nguồn DC in đầy đủ
- Đo nguồn sạc thấy chỉ có 11.1V (Nếu sạc thì nguồn sạc là 12.3v)
- Đo kiểm tra IC ISL6251 thấy mất nguồn 5v VDD(pin 1) và nguồn Charge EN (pin 3)= 0v
=> Nguyên nhân là ở đây.
=> Suy luận:
- IC charge chưa hoạt động tại sao led báo sac vẫn sáng?Tại sao trong win vẫn báo sac?
Kết luận: IC quản lý mạch charge bị lỗi. Cụ thể là IC ENE KB926QF - B bị lỗi. Tiến hành thay thế ic này thì máy charge ok. Tiến hành đo lại thấy nguồn charge có 12.3v (có gắn pin). Cắm vào máy cấp nguồn có hiện dòng thấy ăn dòng 2.10A. vào win thấy pin có tăng %.

Theo cdloves
Bài viết cùng chủ đề