Thông báo mở lớp

IC thay thế tương đương trong laptop

Thảo luận trong 'Tai lieu sua chua chuyen nghanh su tam' bắt đầu bởi giang_coi, 3/23/14.

 1. giang_coi

  giang_coi Member

  Tham gia ngày:
  7/19/11
  Bài viết:
  288
  Điểm thành tích:
  16
  SN608090 dùng chung với isl6237 và 51427 RT8206B. Đặc biệt 8206A khác 8206B
  I/O ENE KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được. Và I/O ITE IT8500E, IT8502,IT8512 dùng chung được.
  isl 6266 = isl 6262

  isl 62883 = isl 62882

  rt 8223 = rt 8205

  i/o ite 8502e jxa = ite 8502e kxo kxt

  ite8512e jxa= ite8512e jxt

  ite8512e kxs= ite8512e kxo
  6A

  ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B

  PM6686 = TPS17020

  UP1585QQAG (marked EM EC) = TPS51123A = RT8223P(marked EQ=)

  Charger ISL88731=BQ24745

  1: RT8206B = ISL 6237
  2: MAX8734A = RT8203
  3: J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
  4: I/O... KB926QF D3 = KB926QF CO
  KB3926QF D3= KB3926QF CO
  RT8205(A) = TPS51125
  Ef=de 41j ------------------- rt8207lgqw
  cj=cl 40w ------------------- tps51125

  Microcontrollers (KBC, SUPER I/O, EC, etc) interchangeability
  Table interchangeability multicontrollers

  EC1 Replacement EC2 Platform Note
  ENE
  KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
  KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900
  KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3
  KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5
  KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
  KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23
  KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P
  KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P
  KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 - Compal LA-5082P
  KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P
  KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
  KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
  Winbond
  WPCE773 <-> WPCE775
  WPC8763LDG <-> WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G - Quanta ZD1
  WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x - Quanta MX3 (Maddog 2.5)
  nuvoTon
  NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX
  NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
  NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG
  ITE
  IT8500E > IT8502E Asus K50IJ
  IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
  IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ
  IT8512E > IT8500E Acer 6920
  IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
  SMSC
  MEC1300-NU <-> MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)

  RT8209A = FH=CG cu1
  RT8204C = H6=CH jox
  RT8205 = TPS51125
  SN10504 =SN0608098 RHBR
  max 8724 = max1908
  (EF= DE) = UP6163AG (1.5V)

  1, HM55 thay được cho HM57
  2, HM65 thay được cho HM67
  3, WPCE775 cùng chân, sơ đồ mạch giống nhau nhưng không thay được cho WPCE773


  nguon: SU TAM
   
  jose augusto thích bài này.
 2. Hải Trung Kim

  Hải Trung Kim Member

  Tham gia ngày:
  2/20/12
  Bài viết:
  223
  Điểm thành tích:
  18
  WPCE775 thay được cho WPCE773 trên máy HP G60
   
 3. 0912982406

  0912982406 Member

  Tham gia ngày:
  12/27/10
  Bài viết:
  715
  Điểm thành tích:
  18
  · G86-631-A2 = G86-621 = G86-620 = G86-630 = G86-603 = G86-920
  · G86-920-A2 = G86-921-A2
  · GF-GO7200-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
  · GF-GO7300-N-A3 = GF-GO7300T-N-A3
  · GF-GO7400-N-A3 = GF-GO7400T-N-A3
  · QD-NVS-110M-N-A3 = QD-NVS-110MT-N-A3
  · G86-740-A2 = G86-741-A2
  · GM45 = GL40
  · HM55 = HM57
  · HM65 = HM67
  · 216-8018 = 216-8020
  · 216-4026 > 216-4024 > 216-4022
  · 216PABGA13F = 216PACGA14F
  · 216PBCGA15FG = 216PBCGA15F
  · 216QMAKA14FG = 216RMAKA14FG
  · 216RMAKA14FG = 216QMAKA14FG
  · 216MJBKA15FG = 216MJBKA11FG216PNAKA13FG = 216PMAKA12FG
  · 216PQAKA12FG = 216PQAKA13FG
  · 216PQAKA13FG = 216PQAKA12FG
  · 216PMAKA13FG = 216PMAKA12FG
  · 216PLAKB26FG = 216PLAKB24FG
  · 216CPIAKA13FL = 216CPIAKA13F
  · 216BS2BFA22H = 216BS2BFB23H
  · 216DCP4ALA12FG = 216ECO4ALA13FG
  · 216MSA4ALA12FG = 216MCA4ALA12FG
  · 216MPA4AKA21HK = 216MPA4AKA22HK
  · 216-0674024 = 216-0674026
  · 216-0707007 = 216-0707001
  · 216-0707001 = 216-0707011
  · 216-0707005 = 216-0707009
  · 216-0707009 = 216-0707005
  · 216-0707011 = 216-0707001218S4PASA14G = 218S4PASA13G
  · 218S4EASA31HK = 218S4EASA32HK
  · 215NSA4ALA12FG = 216MSA4ALA12FG
  · 216-0772003 = 216-0772000
  · Một số IC, IO, tương đương có thể thay thế được cho nhau:
  · KB926QF = C0, C1= D2,D3. (Số đuối là C hoặc D thì dung chung được)
  · IT8500E = IT8502E = IT8512E
  · WPCE775 = WPC773
  · WPC8763 = WPC8769
  · SMSC KBC1098 = SMSC MEC1308
  · RT8205A = TPS51125
  · ISL6236 = RT8206A = PM6686
  · ISL6268 = APW7138
  · TPS51117 = RT8209B
  · TPS51116 = RT8207ISL6227 = APW7108
  · TPS51125 = RT8205B = UP6182
  · TPS51123 = RT8223M
  · P2805MF = G5933
  · SN608090 = ISL6237 = 51427 RT8206B
  · ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
  · PM6686 = TPS17020
  · UP1585QQAG (EM = EC) = TPS51123A = RT8223P ( EQ=XX)
  · MAX8734A = RT8203
  · MAX 8724 = MAX1908
  · ISL88731= BQ24745
  · ISL 6266 = ISL 6262
  · ISL 62883 = ISL 62882
  · ALC883 = ALC660
  · RT8223 = 51123
  · (DH=CH)= (DH=CA)= RT8207
  · W8769 = W8763
  · SN608090 =ISL6237 = 51427 = RT8206B
  · KB926QF C0, D2, D3 thay thế cho nhau được
  · IT8500E = IT8502 = IT8512
  · ISL6266 = ISL6262
  · ISL62883 = ISL628823
  · RT8223 = RT8205
  · ITE8502E = ITE8512E
  · ITE8512EKXS= ITE8512EKXO
  · ISL6237 = MAX17020 = MAX8778 = TPS51427 = RT8206B
  · PM6686 = TPS17020
  · UP1585QQAG (EM EC) = TPS51123A = RT8223P(EQ=)
  · ISL88731=BQ24745
  · RT8206B = ISL 62373
  · MAX8734A = RT82032
  · J493 (G966-93) = RT9018B (DELL VASTRO 1015)
  · KB926QF D3 = KB926QF CO
  · KB3926QF D3= KB3926QF
  · RT8205(A) = TPS51125
  · (EF = DE 41J) = RT8207LGQW
  · (CJ=CL 40W) = TPS51125
  · KB3310QF-A0 = KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
  · KB3310QF-C1 = KB3310QF-B0 Asus EeePC 900
  · KB3926QF-A1 = KB3926QF-A2 Quanta AT3
  · KB3926QF-C0 = KB926QF-D3 HP DV5
  · KB3926QF-C0 = KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
  · KB3930QF-A2 = KB930QF-A1 Quanta R23
  · KB926QF-B1 = KB926QF-C0 Compal LA-3551P
  · KB926QF-B1 = KB926QF-D3 Compal LA-6552P
  · KB926QF-D3 = KB926QF-C0 Lenovo G550 - Compal LA-5082P
  · KB926QF-E0 = KB926QF-C0 Compal LA-6061P
  · KB926QF-E0 = KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
  · KB926QF= KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
  · WPCE773 = WPCE775
  · WPC8763LDG = WPC8769LDG WistronBiwa, Aspire 5920G - Quanta ZD1
  · WPC8769LA0DG = WPC8769LDG Alienware M15x - Quanta MX3
  · NPCE781LA0DX = NPCE781BA0DX
  · NPCE781LA0DX = NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
  · NPCE795GA0DX = NPCE795LA0DX Quanta ZYG
  · IT8500E = IT8502E Asus K50IJ
  · IT8502E = IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
  · IT8502E = IT8512E Asus K50IJ
  · IT8512E = IT8500E Acer 6920
  · IT8511TE-BXS = IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
  · MEC1300-NU = MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0,BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
  · TPS 51125A = RT8205BGQW =(CK=CD C47)
  · RT8209A = FH=CG CU1
  · RT8204C = H6=CH JOX
  · RT8205 = TPS51125
  · SN10504 =SN0608098 RHBR
  · MAX 8724 = MAX1908
  · (EF= DE) = UP6163AG (1.5V)
   
  Last edited by a moderator: 8/4/17
 4. Admin.No2.vn

  Admin.No2.vn Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  3/23/08
  Bài viết:
  7,043
  Điểm thành tích:
  48
  Ics9lprs387=slg8sp556v
   
 5. Admin.No2.vn

  Admin.No2.vn Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  3/23/08
  Bài viết:
  7,043
  Điểm thành tích:
  48
  SN608090 dùng chung với isl6236
   
 6. Admin.No2.vn

  Admin.No2.vn Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  3/23/08
  Bài viết:
  7,043
  Điểm thành tích:
  48
  bq24753 va bq24751
   
 7. Admin.No2.vn

  Admin.No2.vn Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  3/23/08
  Bài viết:
  7,043
  Điểm thành tích:
  48
 8. cong

  cong New Member

  Tham gia ngày:
  7/15/16
  Bài viết:
  24
  Điểm thành tích:
  3
  Giới tính:
  Nam
  hay quá . thank a nha
   
 9. ATPCnew

  ATPCnew Member

  Tham gia ngày:
  5/13/16
  Bài viết:
  67
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  cho em xin file pdf của nó với ạ
   
 10. nhungdoahoaphudung

  nhungdoahoaphudung New Member

  Tham gia ngày:
  3/25/17
  Bài viết:
  6
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Nên có hướng dẫn tra cứu bằng thông tin của fet ví dụ điện áp, dòng, nội trở RdsOn,... cách tìm loại có giá trị nào thay thế tương đương được ví dụ con fet trên CPU điện áp 30V, dòng 60A, có dùng con IRF3205 điện áp >30V, dòng 110A chân đứng thay cho con dán được không
   
 11. Ngoc Hoi

  Ngoc Hoi Member

  Tham gia ngày:
  1/1/17
  Bài viết:
  106
  Điểm thành tích:
  18
  Giới tính:
  Nam
  Cho em hỏi ngu xí. Con Clock gen Main PC IDT505Y thay bằng con gì hả bác
   
 12. honghai05dtm2

  honghai05dtm2 New Member

  Tham gia ngày:
  5/7/19
  Bài viết:
  4
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  cảm ơn đang cần
   
 13. truongthainguyen

  truongthainguyen Well-Known Member

  Tham gia ngày:
  4/7/14
  Bài viết:
  4,040
  Điểm thành tích:
  83
  Có vẻ chưa ai post!

  [​IMG]
  SLG8SP585V = ICS9LRS3197AKLFT (HP 4520S), nhiều khả năng cũng tương đương con ở dưới:

  upload_2019-7-27_8-36-12.jpeg
   
  toancv thích bài này.

Chia sẻ trang này