Địa Chỉ Trường Thcs Tam Kỳ

4/5 - (8 votes)

【Top4】 Trường Thcs Tam Kỳ

– Bạn đang cần tìm Trường THCS gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Trường Thcs Tam Kỳ.
– Số điện thoại liên hệ Trường Thcs Tam Kỳ.
– Địa chỉ Trường Thcs Tam Kỳ.
– Thông tin website Website Trường Thcs Tam Kỳ.
– Tọa độ trên bản đồ Trường Thcs Tam Kỳ.
– Giờ hoạt động của Trường Thcs Tam Kỳ.

Thông Tin Chi Tiết Trường Thcs Tam Kỳ

Hình Ảnh Trường Thcs Tam Kỳ

Hình Ảnh Trường Thcs Tam Kỳ

✅Tên Chi Tiết: Trường Thcs Tam Kỳ
✅Địa Chỉ Cụ Thể: Kỳ Côi, Tam Kỳ, Kim Thành, Hải Dương, Việt Nam
✅Phân Loại: Trường THCS
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 220 3724 139
✅Website: http://kt-thcstamky.haiduong.edu.vn/
✅Tọa Độ: 20.8876682,106.5402893,16

Bản Đồ Chỉ Dẫn Trường Thcs Tam Kỳ

Các Thông Tin Khác

– Postcode Trường Thcs Tam Kỳ: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Trường Thcs Tam Kỳ: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: VGPM+FV Kim Thành, Hải Dương, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: An Hòa, An Dương, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *