Địa Chỉ Music Friend ‘s Hòa Trống

4.5/5 - (16 votes)

【Top9】 Music Friend ‘s Hòa Trống

– Bạn đang cần tìm Quán cà phê gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Music Friend ‘s Hòa Trống.
– Số điện thoại liên hệ Music Friend ‘s Hòa Trống.
– Địa chỉ Music Friend ‘s Hòa Trống.
– Thông tin website Website Music Friend ‘s Hòa Trống.
– Tọa độ trên bản đồ Music Friend ‘s Hòa Trống.
– Giờ hoạt động của Music Friend ‘s Hòa Trống.

Thông Tin Chi Tiết Music Friend ‘s Hòa Trống

Hình Ảnh Music Friend ‘s Hòa Trống

Hình Ảnh Music Friend 's Hòa Trống

✅Tên Chi Tiết: Music Friend ‘s Hòa Trống
✅Địa Chỉ Cụ Thể: 435 Đường Đà Nẵng, Đông Hải 1, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Quán cà phê
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 93 442 77 22
✅Website: https://www.facebook.com/Music-Friends-s-H%C3%B2a-Tr%E1%BB%91ng-101185601305827/
✅Tọa Độ: 20.863491,106.7141962,18

Bản Đồ Chỉ Dẫn Music Friend ‘s Hòa Trống

Các Thông Tin Khác

– Postcode Music Friend ‘s Hòa Trống: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Music Friend ‘s Hòa Trống: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: VP69+F2 Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Thứ Năm,06:00 đến 00:00
Thứ Sáu,06:00 đến 00:00
Thứ Bảy (Đêm vọng Lễ Giáng Sinh),06:00 đến 00:00,Giờ làm việc có thể thay đổi
Chủ Nhật (Lễ Giáng sinh),06:00 đến 00:00,Giờ làm việc có thể thay đổi
Thứ Hai,06:00 đến 00:00
Thứ Ba,06:00 đến 00:00
Thứ Tư,06:00 đến 00:00. Ẩn giờ mở cửa trong tuần
– Khu Vực: Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *