Địa Chỉ Bac Ha Petrolimex Petrol Store

4.4/5 - (16 votes)

【Top】 Bac Ha Petrolimex Petrol Store

– Bạn đang cần tìm Trạm xăng gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Bac Ha Petrolimex Petrol Store.
– Số điện thoại liên hệ Bac Ha Petrolimex Petrol Store.
– Địa chỉ Bac Ha Petrolimex Petrol Store.
– Thông tin website Website Bac Ha Petrolimex Petrol Store.
– Tọa độ trên bản đồ Bac Ha Petrolimex Petrol Store.
– Giờ hoạt động của Bac Ha Petrolimex Petrol Store.

Thông Tin Chi Tiết Bac Ha Petrolimex Petrol Store

Hình Ảnh Bac Ha Petrolimex Petrol Store

Hình Ảnh Bac Ha Petrolimex Petrol Store

✅Tên Chi Tiết: Bac Ha Petrolimex Petrol Store
✅Địa Chỉ Cụ Thể: VHHR+R95, Bac Ha Hamlet, Bac Son Commune, An Duong District, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Trạm xăng
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 225 3820 565
✅Website: https://kv3.petrolimex.com.vn/
✅Tọa Độ: 20.8759326,106.5864987,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Bac Ha Petrolimex Petrol Store

Các Thông Tin Khác

– Postcode Bac Ha Petrolimex Petrol Store: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Bac Ha Petrolimex Petrol Store: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: Đang Cập Nhật….
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Bắc Sơn, An Dương, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *