Địa Chỉ Nhà trọ Thanh Thu

4.1/5 - (9 votes)

【Địa Chỉ】 Nhà trọ Thanh Thu

– Bạn đang cần tìm Nhà trọ gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Nhà trọ Thanh Thu.
– Số điện thoại liên hệ Nhà trọ Thanh Thu.
– Địa chỉ Nhà trọ Thanh Thu.
– Thông tin website Website Nhà trọ Thanh Thu.
– Tọa độ trên bản đồ Nhà trọ Thanh Thu.
– Giờ hoạt động của Nhà trọ Thanh Thu.

Thông Tin Chi Tiết Nhà trọ Thanh Thu

Hình Ảnh Nhà trọ Thanh Thu

Hình Ảnh Nhà trọ Thanh Thu

✅Tên Chi Tiết: Nhà trọ Thanh Thu
✅Địa Chỉ Cụ Thể: Thôn 2 – Xã Bắc Sơn – Huyện An Dương – Thành phố Hải Phòng, Hải Phòng, 184830, Việt Nam
✅Phân Loại: Nhà trọ
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 702 223 444
✅Website: https://www.facebook.com/vuvanthanh.hp
✅Tọa Độ: 20.8759326,106.5864987,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Nhà trọ Thanh Thu

Các Thông Tin Khác

– Postcode Nhà trọ Thanh Thu: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Nhà trọ Thanh Thu: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: VHGR+W3 Hải Phòng, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Bắc Sơn, An Dương, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *