Địa Chỉ Giáo Xứ Vạn Hoạch

4.6/5 - (10 votes)

【Top2】 Giáo Xứ Vạn Hoạch

– Bạn đang cần tìm Nhà thờ Công giáo gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Giáo Xứ Vạn Hoạch.
– Số điện thoại liên hệ Giáo Xứ Vạn Hoạch.
– Địa chỉ Giáo Xứ Vạn Hoạch.
– Thông tin website Website Giáo Xứ Vạn Hoạch.
– Tọa độ trên bản đồ Giáo Xứ Vạn Hoạch.
– Giờ hoạt động của Giáo Xứ Vạn Hoạch.

Thông Tin Chi Tiết Giáo Xứ Vạn Hoạch

Hình Ảnh Giáo Xứ Vạn Hoạch

Hình Ảnh Giáo Xứ Vạn Hoạch

✅Tên Chi Tiết: Giáo Xứ Vạn Hoạch
✅Địa Chỉ Cụ Thể: JG87+WVW, Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Nhà thờ Công giáo
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: Đang Cập Nhật…
✅Website: Đang Cập Nhật…
✅Tọa Độ: 20.6253741,106.5127382,16

Bản Đồ Chỉ Dẫn Giáo Xứ Vạn Hoạch

Các Thông Tin Khác

– Postcode Giáo Xứ Vạn Hoạch: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Giáo Xứ Vạn Hoạch: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: Đang Cập Nhật….
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Cao Minh, Vĩnh Bảo, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *