Địa Chỉ Bia Hơi Hải Phòng

4.2/5 - (5 votes)

【Top4】 Bia Hơi Hải Phòng

– Bạn đang cần tìm Nhà hàng gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Bia Hơi Hải Phòng.
– Số điện thoại liên hệ Bia Hơi Hải Phòng.
– Địa chỉ Bia Hơi Hải Phòng.
– Thông tin website Website Bia Hơi Hải Phòng.
– Tọa độ trên bản đồ Bia Hơi Hải Phòng.
– Giờ hoạt động của Bia Hơi Hải Phòng.

Thông Tin Chi Tiết Bia Hơi Hải Phòng

Hình Ảnh Bia Hơi Hải Phòng

Hình Ảnh Bia Hơi Hải Phòng

✅Tên Chi Tiết: Bia Hơi Hải Phòng
✅Địa Chỉ Cụ Thể: Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Nhà hàng
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: Đang Cập Nhật…
✅Website: Đang Cập Nhật…
✅Tọa Độ: 20.7225115,106.5015827,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Bia Hơi Hải Phòng

Các Thông Tin Khác

– Postcode Bia Hơi Hải Phòng: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Bia Hơi Hải Phòng: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: PGC3+XF Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *