Địa Chỉ Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh

4.1/5 - (9 votes)

【Top】 Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh

– Bạn đang cần tìm Nhà thờ Công giáo gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh.
– Số điện thoại liên hệ Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh.
– Địa chỉ Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh.
– Thông tin website Website Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh.
– Tọa độ trên bản đồ Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh.
– Giờ hoạt động của Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh.

Thông Tin Chi Tiết Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh

Hình Ảnh Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh

Hình Ảnh Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh

✅Tên Chi Tiết: Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh
✅Địa Chỉ Cụ Thể: PGC2+QCG, Thiết Tranh, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Nhà thờ Công giáo
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 94 317 46 92
✅Website: Đang Cập Nhật…
✅Tọa Độ: 20.7225115,106.5015827,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh

Các Thông Tin Khác

– Postcode Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Nhà Thờ Giáo Xứ Thiết Tranh: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: Đang Cập Nhật….
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Vĩnh An, Vĩnh Bảo, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *