Địa Chỉ Nhà hàng Tằng Hậu

4.2/5 - (5 votes)

【Review】 Nhà hàng Tằng Hậu

– Bạn đang cần tìm Nhà hàng hải sản gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Nhà hàng Tằng Hậu.
– Số điện thoại liên hệ Nhà hàng Tằng Hậu.
– Địa chỉ Nhà hàng Tằng Hậu.
– Thông tin website Website Nhà hàng Tằng Hậu.
– Tọa độ trên bản đồ Nhà hàng Tằng Hậu.
– Giờ hoạt động của Nhà hàng Tằng Hậu.

Thông Tin Chi Tiết Nhà hàng Tằng Hậu

Hình Ảnh Nhà hàng Tằng Hậu

Hình Ảnh Nhà hàng Tằng Hậu

✅Tên Chi Tiết: Nhà hàng Tằng Hậu
✅Địa Chỉ Cụ Thể: MQWV+Q2M, Bến thốc, Khu I, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Nhà hàng hải sản
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 225 3861 509
✅Website: Đang Cập Nhật…
✅Tọa Độ: 20.6951905,106.7880748,16

Bản Đồ Chỉ Dẫn Nhà hàng Tằng Hậu

Các Thông Tin Khác

– Postcode Nhà hàng Tằng Hậu: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Nhà hàng Tằng Hậu: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: Đang Cập Nhật….
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Vạn Hương, Đồ Sơn, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *