Địa Chỉ Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD

4.2/5 - (15 votes)

【Top】 Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD

– Bạn đang cần tìm Đang Cập Nhật… gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD.
– Số điện thoại liên hệ Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD.
– Địa chỉ Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD.
– Thông tin website Website Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD.
– Tọa độ trên bản đồ Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD.
– Giờ hoạt động của Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD.

Thông Tin Chi Tiết Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD

Hình Ảnh Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD

Hình Ảnh Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD

✅Tên Chi Tiết: Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD
✅Địa Chỉ Cụ Thể: Km22, QL10, An Hồng, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Đang Cập Nhật…
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 225 3618 502
✅Website: http://vidpol.com.vn/
✅Tọa Độ: 20.9099419,106.6047936,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD

Các Thông Tin Khác

– Postcode Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Công ty Liên Doanh Đúc Cơ Khí VIDPOL/ VIDPOL CASTING-ENGINEERING J.V. CO., LTD: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: WJ67+HJ An Dương, Hải Phòng, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Thứ Sáu,07:30 đến 17:00
Thứ Bảy (Đêm vọng Lễ Giáng Sinh),07:30 đến 17:00,Giờ làm việc có thể thay đổi
Chủ Nhật (Lễ Giáng sinh),Đóng cửa,Giờ làm việc có thể thay đổi
Thứ Hai,07:30 đến 17:00
Thứ Ba,07:30 đến 17:00
Thứ Tư,07:30 đến 17:00
Thứ Năm,07:30 đến 17:00. Ẩn giờ mở cửa trong tuần
– Khu Vực: An Hồng, An Dương, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *