Địa Chỉ Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn

4.1/5 - (9 votes)

【Top9】 Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn

– Bạn đang cần tìm Bệnh xá gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn.
– Số điện thoại liên hệ Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn.
– Địa chỉ Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn.
– Thông tin website Website Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn.
– Tọa độ trên bản đồ Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn.
– Giờ hoạt động của Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn.

Thông Tin Chi Tiết Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn

Hình Ảnh Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn

Hình Ảnh Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn

✅Tên Chi Tiết: Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn
✅Địa Chỉ Cụ Thể: VHGQ+2CC, Đường Không Tên, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Bệnh xá
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 225 3770 067
✅Website: Đang Cập Nhật…
✅Tọa Độ: 20.8759326,106.5864987,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn

Các Thông Tin Khác

– Postcode Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Trạm Y Tế Xã Bắc Sơn: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: Đang Cập Nhật….
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Bắc Sơn, An Dương, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *