Địa Chỉ Trường THCS Đặng Cương

4.9/5 - (9 votes)

【Review】 Trường THCS Đặng Cương

– Bạn đang cần tìm Trường THCS gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Trường THCS Đặng Cương.
– Số điện thoại liên hệ Trường THCS Đặng Cương.
– Địa chỉ Trường THCS Đặng Cương.
– Thông tin website Website Trường THCS Đặng Cương.
– Tọa độ trên bản đồ Trường THCS Đặng Cương.
– Giờ hoạt động của Trường THCS Đặng Cương.

Thông Tin Chi Tiết Trường THCS Đặng Cương

Hình Ảnh Trường THCS Đặng Cương

Hình Ảnh Trường THCS Đặng Cương

✅Tên Chi Tiết: Trường THCS Đặng Cương
✅Địa Chỉ Cụ Thể: RJX3+RR3, ĐT220, Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Trường THCS
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 225 3871 803
✅Website: http://haiphong.edu.vn/default.aspx?sname=thcsdangcuong-anduong&sid=494&pageid=10564
✅Tọa Độ: 20.8486798,106.6044723,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Trường THCS Đặng Cương

Các Thông Tin Khác

– Postcode Trường THCS Đặng Cương: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Trường THCS Đặng Cương: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: Đang Cập Nhật….
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Đặng Cương, An Dương, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *