Địa Chỉ Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích

4.6/5 - (6 votes)

【2023】 Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích

– Bạn đang cần tìm Nhà thờ Công giáo gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích.
– Số điện thoại liên hệ Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích.
– Địa chỉ Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích.
– Thông tin website Website Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích.
– Tọa độ trên bản đồ Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích.
– Giờ hoạt động của Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích.

Thông Tin Chi Tiết Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích

Hình Ảnh Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích

Hình Ảnh Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích

✅Tên Chi Tiết: Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích
✅Địa Chỉ Cụ Thể: Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam
✅Phân Loại: Nhà thờ Công giáo
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: Đang Cập Nhật…
✅Website: http://giaoxuthachbich.com/
✅Tọa Độ: 20.8314192,105.5018377,12

Bản Đồ Chỉ Dẫn Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích

Các Thông Tin Khác

– Postcode Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Nhà Thờ Giáo Xứ Thạch Bích: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: WQ86+PR Thanh Oai, Hà Nội, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Hải Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *