Địa Chỉ Trường Tiểu học Tân Dương

4.5/5 - (10 votes)

【2023】 Trường Tiểu học Tân Dương

– Bạn đang cần tìm Trường học gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Trường Tiểu học Tân Dương.
– Số điện thoại liên hệ Trường Tiểu học Tân Dương.
– Địa chỉ Trường Tiểu học Tân Dương.
– Thông tin website Website Trường Tiểu học Tân Dương.
– Tọa độ trên bản đồ Trường Tiểu học Tân Dương.
– Giờ hoạt động của Trường Tiểu học Tân Dương.

Thông Tin Chi Tiết Trường Tiểu học Tân Dương

Hình Ảnh Trường Tiểu học Tân Dương

Hình Ảnh Trường Tiểu học Tân Dương

✅Tên Chi Tiết: Trường Tiểu học Tân Dương
✅Địa Chỉ Cụ Thể: 2 Đi Bến Kiền, Tân Dương, Thủy Nguyên, Tân Dương Thủy Nguyên Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Trường học
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 225 3873 137
✅Website: Đang Cập Nhật…
✅Tọa Độ: 20.8946321,106.6568879,16

Bản Đồ Chỉ Dẫn Trường Tiểu học Tân Dương

Các Thông Tin Khác

– Postcode Trường Tiểu học Tân Dương: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Trường Tiểu học Tân Dương: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: VMXF+QJ Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Hoa Động, Thủy Nguyên, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *