Địa Chỉ Trường THCS Hợp Thành

4.5/5 - (12 votes)

【Top3】 Trường THCS Hợp Thành

– Bạn đang cần tìm Trường học gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Trường THCS Hợp Thành.
– Số điện thoại liên hệ Trường THCS Hợp Thành.
– Địa chỉ Trường THCS Hợp Thành.
– Thông tin website Website Trường THCS Hợp Thành.
– Tọa độ trên bản đồ Trường THCS Hợp Thành.
– Giờ hoạt động của Trường THCS Hợp Thành.

Thông Tin Chi Tiết Trường THCS Hợp Thành

Hình Ảnh Trường THCS Hợp Thành

Hình Ảnh Trường THCS Hợp Thành

✅Tên Chi Tiết: Trường THCS Hợp Thành
✅Địa Chỉ Cụ Thể: Đông Phong, Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Trường học
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 225 3673 147
✅Website: https://thcshopthanh.haiphong.edu.vn/
✅Tọa Độ: 20.9550376,106.5976966,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Trường THCS Hợp Thành

Các Thông Tin Khác

– Postcode Trường THCS Hợp Thành: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Trường THCS Hợp Thành: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: XJ43+PM Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *