Địa Chỉ Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên

4.5/5 - (10 votes)

【Top8】 Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên

– Bạn đang cần tìm Bệnh viện gần đây.
– Đường đi nhanh nhất đến Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên.
– Số điện thoại liên hệ Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên.
– Địa chỉ Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên.
– Thông tin website Website Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên.
– Tọa độ trên bản đồ Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên.
– Giờ hoạt động của Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên.

Thông Tin Chi Tiết Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên

Hình Ảnh Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên

Hình Ảnh Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên

✅Tên Chi Tiết: Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên
✅Địa Chỉ Cụ Thể: Đầu Cầu, Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
✅Phân Loại: Bệnh viện
✅Số Điện Thoại Liên Hệ: +84 225 3673 350
✅Website: Đang Cập Nhật…
✅Tọa Độ: 20.9550376,106.5976966,17

Bản Đồ Chỉ Dẫn Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên

Các Thông Tin Khác

– Postcode Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên: Đang Cập Nhật…
– Zipcode Trạm Y Tế Xã Hợp Thành Huyện Thủy Nguyên: Đang Cập Nhật…
– Tên Gọi Tắt: Đang Cập Nhật….
– Địa Chỉ Thường Gọi: XJ42+VX Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam.
– Giờ hoạt động:
Đang Cập Nhật…
– Khu Vực: Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hai Phong, Vietnam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *